Monthly Archives: January 2014

تخریب با اتهامات جنسی: استراتژی بهایی‌ستیزان -آریا حق گو

در پی ناکامی‌های دستگاه تبلیغاتی بهایی ستیزان در اقناع افکار عمومی در برابر ستم‌هایی که بر بهاییان روا داشته می‌شود، این گروه موج جدیدی از اتهام افکنی در رابطه با مسائل جنسی را آغاز کرده‌اند. طرح اتهامات جنسی دروغین و … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

پاسخی به اتهامات حامیان شریعت خودساخته فقها۰۶/بهمن/۱۳۹۲ آریا حق گو: ۱۴۰۰ سال سوءاستفاده از بکارت

  در این مقاله نشان خواهم داد که آخوند چگونه با سواستفاده از پدیده‌ای طبیعی در ساختار آناتومی زنان، صدها سال بانوان را به شنیع‌ترین نوع ممکن تحقیر کرده است.  هیچ تمایلی به پرداختن به این مسائل و زیر و … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment