Monthly Archives: November 2013

عدم مشروعیت محرومیت از تحصیل دانشجویان بهایی و منتقد

پرسش: می دانید که برخی از دانشجویان ایرانی از حق تحصیل محروم هستند. مشخصا بهائیان و فعالان سیاسی منتقد از ادامه تحصیل باز می مانند. ورود به مقطع تحصیلات تکمیلی غیر از صلاحیت علمی تایید مقامات امنیتی را لازم دارد. … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

نامه خانم گیتی پورفاضل وکیل دادگستری خطاب به آقای نوریزاد

با درود فرزانه گرامی آقای نوریزاد عزیز بوسه شما برپای فرزند یک خانواده بهایی غوغایی که نباید برپا کرده است آموختن مهردر جامعه ای که خشونت همه وِیژگیهای انسان بودن راکمرنگ کرده است گویی که دلها سنگواره شده اند وسینه … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment